Inteligentní dopravní systémy

4 semestry studia pro absolventy bakalářského studia

 

Budoucnost dopravy je neodmyslitelně spojena s inteligentními systémy. Tyto systémy nám již v dnešní době pomáhají dosáhnout efektivnějšího využití komunikací, zvyšovat bezpečnost a spolehlivost dopravy i snižovat jízdní doby a dopady na životní prostředí. Neustálý rozvoj inteligentních dopravních systémů, jejich integrace do stávajících systémů či větších celků s sebou přináší vetší poptávku po odbornících, kteří budou schopni tyto systémy navrhovat, vytvářet, řídit i posuzovat. Těmto trendům se snaží vyjít vstříc i Fakulta dopravní a již v akademim roce 2009/2010 otevřela navazující magisterský studijní obor „Inteligentní dopravní systémy“. 

Studenti tohoto nového oboru získají teoretické znalosti problematiky inteligentních dopravních systémů – Intelligent transport systems (ITS), jejich vývojových trendů a praktické zkušenosti s ITS projekty. Podle svého zaměření budou absolventi navrhovat telematické systémy a vyhodnocovat jejich účinnost, měřit parametry systémů a kontrolovat jejich přínosy pro uživatele a zvládnou integraci vozidlových systémů a jejich začlenění do vyšších ITS systémů.


Obor Inteligentní dopravní systémy je součástí studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích na ČVUT Fakultě dopravní a doplňuje stávající studijní obory. Fakulta dopravní má pro výuku tohoto nového oboru dobré předpoklady. Disponuje vozidlovými simulátory a její součástí jsou výzkumné laboratoře zaměřené na obory bezprostředně související s ITS problematikou,
např.: laboratoř telematiky, laboratoř spolehlivosti systémů nebo laboratoř dopravního řízení a modelování. V neposlední řadě Fakulta dopravní dlouhodobě spolupracuje se Sdružením pro dopravní telematiku ČR (SDT), s Akademií věd ČR (ÚTIA, ÚI) a s celou řadou subjektů z komerční sféry.

  • Copyright © 2014 by LSS