Přijímací řízení


Základní informace:

Studijní obor: Inteligentní dopravní systémy
Typ studia: Magisterské studium
Standardní délka studia: 2 roky

Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce

Poplatek za studium:

- v českém jazyce: bez poplatku

- v anglickém jazyce: 66 000 Kč (definováno Statutem ČVUT)

V případě studia v anglickém jazyce je možné obor studovat ve spolupráci se zahraniční vysokou školou (forma "double degree"). Studium ve formě double degree  je zpoplatněno poplatkem 500 € za semestr (celkem 2000 € za celou dobu studia).

 

Příjímací řízení:

Přijímací řízení pro studium v oboru Intelitentní dopravní systémy probíhá společně s přijímacím řízením do ostatních oborů.

Podmínky pro přijetí ke studiu - viz informace na stránkách fakulty.

Termín pro podání přihlášek ke studiu se zahájením v akademickém roce 2017/2018 (září 2017) bude pravděpodobně 31.3.2017.

Přihlášky ke studiu se podávají Studijnímu oddělení Fakulty dopravní - viz informace o přijímacím řízení na stránkách fakulty.

 

Zájemci o double degree studium:

V případě, že uchazeč má zájem studovat formou double degree a zároveň by rád vycestoval již na první fázi studia (1. a 2. semestr), je třeba zároveň s podáním přihlášky kontaktovat Ing. Zuzana Bělinovou, Ph.D. (viz Kontakt), a domluvit preferovaný plán mobility, aby bylo možno včas zajistit místo na partnerské univerzitě.

  • Copyright © 2014 by LSS