Projekty

Studenti si zvolí jeden z nabízených projektů.


Magisterský projekt

Počet kreditů: 2 (1. semestr)
Počet kreditů: 2 (2. semestr)
Počet kreditů: 4 (3. semestr)
Počet kreditů: 8 + 22 diplomová práce (4. semestr)

 

Cíl projektu: Praktická práce na zadaném projektu. Poslední semestr – završení práce na zadaném projektu, shrnutí výsledků práce na projektu a jejich publikace prostřednictvím diplomové práce.

Obsah projektu: Zpracování zadaného projektu, který je podkladem pro vypracování diplomové práce. Poslední semestr – zpracování diplomové práce.

 

Projekty vypsané pro obor pro rok 2018/2019

podrobné informace o projektech viz informace o projektově-orientované výuce na stránkách fakulty

Návrh aplikací pro Smart Cities
Alternativní formy dluhového financování v oblasti dopravy
Bariéry v dopravě
Design v dopravě
Evoluční techniky v dopravě
Identifikace a její aplikace v oblasti dopravy
Člověk a globální komunikace
Chytrý kampus
Využití IT technologií v letecké dopravě
Biometrie - identifikace a verifikace
Využití FPGA při implementaci kompresního algoritmu
Technologie pro blízký vesmír
Bezpečný motocykl
Elektromobilita
Progresivní metody užívané ve vývoji dopravních prostředků
Aktivní, pasivní bezpečnost a konstrukce dopravních prostředků
HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
Automobilový dopravní sál k616
Vývojové směry ve výrobě, provozu a opravách dopravních prostředků
Počítačová mechanika v dopravě
Inovace dopravních cest
Počítačová mechanika v dopravě
Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
Telematické služby
Družicová navigace a její využití v dopravě
Pohony eletrických vozidel
Inteligentní pouliční osvětlení
Mapy a geografické informační systémy
Krkonošské metro – univerzitní dráha
Metody zajištení kvality výrobku v předvýrobní etapě
Monitorování poklesu pozornosti u řidičů
Optimalizace přepravy zboží s využitím inteligentních dopravních systémů
Projektování řízení dopravy s řadičem CROSS R4
Řízení a modelování silniční dopravy
Aplikace řídicích systémů
Dopravní sál Fakulty dopravní
ITS a životní prostředí
Dopravní řešení pro Smart City
Odbavovací a informační systémy
Automatizace a technická diagnostika v doprave
Senzorické sítě
Systémy integrované bezpečnosti vozidel'
Komunikace mezi vozidly
Pokročilé technologie a právo
Trestné činy a přestupky v dopravě
Jednoúčelové stroje a zařízení
Pokročilé technologie a nové sociální jevy

 

  • Copyright © 2014 by LSS