Joint degree

Platí pouze pro studium v anglickém jazyce


Základní informace

Magisterský obor Inteligentní dopravní systémy (ITS) umožňuje studovat toto studium formou „joint degree“, tedy absolvovat část studia na partnerské zahraniční univerzitě a získat současně diplom z obou univerzit.

Partnerskou univerzitou je Linköping University, Švédsko.

Pro získání diplomu dané univerzity je třeba absolvovat na partnerské univerzitě minimálně 30 kreditů. Mobilita studentů je možná v rámci tří definovaných etap studia - 1. a 2. semestr, 3. semestr, 4. semestr. 3. semestr musí být odstudován na jiné univerzitě, než 1. a 2. semestr.

Studijní plány na všech partnerských univerzitách jsou vzájemně uzpůsobeny, takže studium je plně kompatibilní.

Studium v joint degree variantě je pouze v angličtině, a to na všech partnerských univerzitách.

Za joint degree studium je vybírán manipulační poplatek 500 Euro/semestr (2000 euro za celé studium), který pokrývá náklady spojené s přípravou a organizací joint studia - společné závěrečné komise, mezinárodní vedení závěrečné práce, atd.

 

Vstupní podmínky

Vstupní podmínkou pro joint degree studium (mimo absolvovaného bakalářského vzdělání technického směru) je dobrá znalost anglického jazyka – prokazuje se vykonanou zkouškou z angličtiny (např. TOEFL, FCE, popř. i jiná zkouška – např. zkouška v rámci předchozího bakalářského studia).

Během joint degree studia je podmínkou pro mobilitu na partnerskou univerzitu splnění všech povinností na domovské univerzitě (zakončení všech předmětů dle časového plánu studia).

 

Závěr studia

Diplomová práce je vedena vedoucím z univerzity, na které student studuje 4. semestr a poradcem z předchozí studované univerzity. Závěrečné zkoušky probíhají dle pravidel univerzity, kde student studuje 4. semestr, v komisi pro závěrečné zkoušky je vždy minimálně jeden zástupce druhé univerzity.

 

Obsah studia

Obsah studia v jednotlivých etapách je rozdělen do modulů po 6 kreditech, které jsou tematicky shodné na všech partnerských univerzitách a liší se pouze v konkrétních vyučovaných předmětech.


Tyto moduly jsou v první etapě studia (1. a 2. semestr):

 • Dopravní systémy I.
 • Dopravní systémy II.
 • Automatický sběr a zpracování dat
 • ITS management
 • Matematické nástroje
 • Povinně volitelný modul
 • Dopravní modelování a simulace
 • Telekomunikace
 • ITS specializace 1
 • ITS specializace 2

 

Ve druhé etapě studia (3. semestr):

 • GIS, lokalizační, navigační a identifikační systémy
 • Komplexní systémy
 • Člověk, vliv na životní prostředí, bezpečnost a udržitelnost
 • ITS specializace 3
 • ITS specializace 4

 

Ve třetí etapě studia (4. semestr):

 • Diplomová práce a související předměty
 • Copyright © 2014 by LSS