Přehled vyučovaných předmětů

 

Skupiny předmětů 1. semestr 
30 kreditů
28 hod.
6 zk
2 kz
2. semestr
30 kreditů
30 hod.
6 zk
1 kz
3. semestr
30 kreditů
29 hod.
4 zk
3 kz
4. semestr
30 kreditů
28 hod.
0 zk
1 kz
Matematika & fyzika 4 Matematické nástroje pro ITS
(2+2, z, zk)


3 Teoretická fyzika v dopravě
(2+1, z, zk)
3 Rozpoznávání
(2+1, z, zk)
4 Matematické modely a jejich aplikace
(2+2, z, zk)
22 Diplomová práce
(0+24, kz)
Informatika 4 Signály a kódy
(2+1, z, zk)


2 Informační bezpečnost (2+0, kz)
3 Zpracování dat
(2+1, z, zk)

 
3 Systémové inženýrství
(2+1, z, zk)
Technické 4 Teorie řízení a spolehlivosti v dopravě
(4+0, zk)
2 Technologické aspekty jakosti
(2+0, z)


2 Umělá inteligence a expertní systémy v dopravě
(2+0, zk)
2 Speciální materiály a technologie **
(2+0, kz)
Ekonomika & životní prostředí 2 Energetická analýza pozemní dopravy
(2+0, kz)
3 Ekonomika a management ITS projektů
(2+1, kz)


2 Analýza a řízení rizik
(1+1, z, zk)
2 Hodnocení účinnosti ITS
(2+0, kz)


2 Doprava a životní prostředí
(2+0, z)
Odborné dopravní 3 Teorie dopravního proudu
(2+1, z, zk)
2 Analýza a prevence silničních nehod (1+1, z)

4 Dopravní modelování a simulace
(1+3, z)


2 Identifikační systémy
(2+0, z)
2 Železniční zabezpečovací systémy * (1+1, z, zk)

2 Vozidlové řídicí systémy *
(1+1, z, zk)


2 Bezpečnostní audit v dopravě
(2+0, kz)
Specializace ITS 6 Telematické systémy a jejich návrh
(3+2, z, zk)
3 Telekomunikace pro ITS
(2+1, z, zk) 


2 Inteligentní vozidlo a bezpečnost
(1+1, z, zk)
2 Pokročilé telematické aplikace *
(1+1, z, zk)


2 Bezpečnostně kritické aplikace v ITS **
(2+0, kz)


6 Geografické informační, lokalizační a navigační systémy
(2+2, kz)


3 Modelování rozhraní „člověk – stroj“
(2+1, z)
Projekty 2 Magisterský projekt
(0+2, z)
2 Magisterský projekt
(0+2, z)
4 Magisterský projekt
(0+5, z)
8 Magisterský projekt
(0+4, z)
Volitelné 0 Odborný jazyk I
(0+2, z)


0 Odborný jazyk II
(0+2, z)
0 Odborný jazyk I
(0+2, z)


0 Odborný jazyk II
(0+2, z)
0 Odborný jazyk I
(0+2, z)


0 Odborný jazyk II
(0+2, z)
0 Odborný jazyk I
(0+2, z)


0 Odborný jazyk II
(0+2, z)
0, 2, 3, 4, 6, … počet kreditů
x+y … hodiny přednášek a cvičení týdně
z …zápočet kz … klasifikovaný zápočet zk … zkouška 
*, ** … studenti si volí jeden z označených předmětů

 

Seznam předmětů vyučovaných v navazujícím magisterském oboru Inteligentní dopravní systémy včetně jejich anotací.

  • Copyright © 2014 by LSS