Matematické metody

Základní informace o předmětu Matematické metody (11MAMY)

 

Anotace předmětu:

Základy matematické teorie řízení, základy matematického modelování a modelování z měřených dat, metody statistického učení, základy optimalizace, lineární a dynamické programování, vícekriteriální optimalizace. Grafové úlohy.

Cíle předmětu:

Student ovládá základy matematické teorie řízení, zná základní postupy matematického modelování a modelování z dat a dokáže je aplikovat na jednoduché úlohy z oblasti ITS, má přehled o jednoduchých metodách matematické optimalizace a dokáže je použít na řešení jednoduchých praktických problémů v oblasti ITS.

Další informace na webu fakulty.

Podrobnější informace - viz zolotarev.fd.cvut.cz/mamy

  • Copyright © 2014 by LSS