Přijímací řízení

 

Základní informace:

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích
Studijní obor: Inteligentní dopravní systémy (rozřazení do oborů až ve druhé části studia od 4. semestru)
Standardní délka studia: 3 roky

Studium probíhá v českém jazyce

 

Příjímací řízení:

Přijímací řízení pro studium v oboru Intelitentní dopravní systémy probíhá společně s přijímacím řízením do ostatních oborů.

Termín pro podání přihlášek ke studiu se zahájením v akademickém roce 2016/2017 (září 2016) je 31. 3. 2016.

Podmínky pro přijetí ke studiu a způsoby přihlášení ke studiu - viz informace o přijímacím řízení na stránkách fakulty

 

Rozřazení studentů do oborů a projektů:

Studenti jsou do oborů rozřazováni na konci 3. semestru na základě výběrového řízení. Rozřazení probíhá na základě vybraných projektů a studijního prospěchu studentů. Průběh a organizace aktuálního výběrového řízení jsou popsány na webových stránkách projektové výuky – viz výběrové řízení do projektů pro bakalářské studium

  • Copyright © 2014 by LSS