Telekomunikace a místní sítě

Základní informace o předmětu Telekomunikace a místní sítě (20TAMS)

 

Anotace:

Představení stávajícího stavu a aktuálních vývojových trendů telekomunikačních systémů s důrazem na jejich využití v ITS. Je vysvětleno legislativní prostředí poskytování telekomunikačních služeb, jsou představeny jednotlivé klíčové prvky a obvodová řešení telekomunikační systémů a jsou vysvětleny souvislosti mezi parametry jednotlivých částí a performačními indikátory telekomunikačních systémů, které jsou typicky integrální součástí ITS systémů.

Cíl:

Získání přehledu v dynamicky se vyvíjejícím prostředí telekomunikačních systémů. Důraz je kladen na pochopení vzájemných vazeb mezi technickým řešením hierarchicky uspořádaných telekomunikačních sítí a performačními indikátory kvantifikujícími vlastnosti telekomunikačních služeb v kontextu integrace do ITS a specificky C-ITS řešení.

  • Copyright © 2014 by LSS