Řízení železniční dopravy

Základní informace o předmětu Řízení železniční dopravy (20RIZE)

 

Anotace:

Úvod do železniční zabezpečovací techniky a dopravy, legislativa a normy, principy zabezpečení a kategorie zabezpečovacích zařízení, základní konstrukční prvky, napájecí zdroje a výkonová elektronika, vlaková zabezpečovací zařízení, systémy ETCS. Interoperabilita a zabezpečovací technika ve světě, zabezpečovací technika v MHD, systémy CBTC.

Cíle:

Studenti znají základními prvky a principy řízení a zabezpečení železničního provozu. Charakterizují vlastnosti železničního provozu a mají přehled o infrastrukturních i vlakových zabezpečovacích zařízeních. Mají nezbytné návyky pro řízení železniční dopravy včetně praktické obsluhy zařízení. Studenti znají napájecí a elektrotechnické systémy.

  • Copyright © 2014 by LSS