Řízení silniční dopravy

Základní informace o předmětu Řízení silniční dopravy (20RISI)

 

Anotace:

Řízení dopravního uzlu, koordinace řízení v oblasti a liniové řízení dopravy na dálnicích. Principy řídicích systémů využívaných v praxi. Návrh SSZ dopravního uzlu a jeho kapacitní posouzení. Softwarové nástroje pro dopravní modely a simulace. Hardwarové vybavení řídicích systémů. Preference VHD a řešení pro zobrazování provozních informací a proměnné dopravní značení.

Cíle:

Studenti znají základní principy řízení silniční dopravy v uzlech, městských aglomeracích i na dálnicích a umí dílčí části navrhovat. Studenti znají principy dopravního inženýrství a umí pracovat s parametry dopravního proudu. Mají přehled o SW a HW vybavení řídicích systémů i nástrojích umožňujících jejich modelování a umí je prakticky používat.

  • Copyright © 2014 by LSS