Povinně volitelné předměty

 

Povinně volitelné předměty si student volí podle svého výběru s ohledem na zvolený projekt či na doporučení vedoucího projektu. Studenti oboru ITS si vybírají 2 povinně volitelné předměty za studium (z toho jeden mají povinnost vybrat z volitelných předmětů s humanitním zaměřením, které jsou vypisovány Ústavem jazyků a společenských věd). V rámci studentských projektů může být předepsán zápis konkrétního povinně volitelného předmětu.

Nabídka povinně volitelných předmětů je samostatná pro zimní nebo letní semestr. Nabídka předmětů vychází ze seznamu uvedeného v bílé knize, avšak ústavy je v daném semestru nemusí vypsat všechny. Jako povinně volitelné předměty si mohou vybrat studenti též oborové předměty jiných studijních oborů příslušného studijního programu Fakulty dopravní, které však nejsou současně povinné v rámci oboru studenta, který si je zapisuje. Studenti si mohou zapsat i předměty, které jsou v nabídce ostatních fakult ČVUT, pokud s tím souhlasí vedoucí ústavu studenta.

 

Seznam povinně volitelných předmětů v bakalářském studiu pro letní semestr.

Seznam povinně volitelných předmětů v bakalářském studiu pro zimní semestr.

  • Copyright © 2014 by LSS