Přehled vyučovaných předmětů

 

První část studia (1. až 3. semestr) je společná pro všechny obory v bakalářském studijním oboru. Seznam předmětů naleznete ve studijním plánu na webu fakulty: Předměty společného bloku studia (pdf)

 

Předměty vyučované v oboru ITS ve druhé části studia:

 

Skupina předmětů 4. semestr 
30 kreditů
28 hod.
5 zk
1 kz
6 z
5. semestr
30 kreditů
28 hod.
3 zk
2 kz
5 z
6. semestr
30 kreditů
28 hod.
4 zk
2 kz
5 z
I. odborný blok

7 Matematické metody
(3+3, z, zk)

 

7 Informační systémy v dopravě
(2+4, z, zk)

 

7 Systémy vozidel a interakce s řidičem
(3+3, z, zk)

II. odborný blok

6 Automatizace a měření
(3+3, z, zk)

7 Řízení železniční dopravy
(3+3, z, zk)

7 Řízení silniční dopravy
(3+3, z, zk)

III. odborný blok

6 Dopravní technika
(3+3, z, zk)

7 Telekomunikace a místní sítě
(3+3, z, zk)

7 Aplikovaná telematika
(4+3, z, zk)

Jazyky 3 Cizí jazyk - angličtina 2
(0+4, z, zk)
3 Cizí jazyk 3
(0+4, z)
3 Cizí jazyk 4
(0+4, z, zk)
Povinně volitelné 2 PVP 1
(2+0, kz)

2 PVP 2
(2+0, kz)

2 PVP 3
(2+0, kz)

2 PVP 4
(2+0, kz)

2 PVP 5
(2+0, kz)

Projekty 2 Projekt 1
(0+1, z)
2 Projekt 2
(0+2, z) 
2 Projekt 3
(0+1, z)
Ostatní 4 Základy elektrotechniky
(2+1, z, zk)

nebo
4 Elektromagnetismus a optika
(2+1, z, zk)
   
2, 3, 4, 6, 7 … počet kreditů
x+y … hodiny přednášek a cvičení týdně
z …zápočet kz … klasifikovaný zápočet zk … zkouška
  • Copyright © 2014 by LSS