Jazykové předměty

 

Studenti mají během studia možnost si zapsat některý z cizích jazyků vyučovaných na fakultě (němčina, francouzština, ruština, španělština, angličtina).

Během 3. až 6. semestru si studenti volí celkem dva různé cizí jazyky zakončené zkouškou, přičemž ve 3. a 4. semestru si zvolí první cizí jazyk a v 5. a 6. semestru si zvolí druhý cizí jazyk, který je odlišný od prvního.

  • Copyright © 2014 by LSS