Informační systémy v dopravě

Základní informace o předmětu Informační systémy v dopravě (14ISYD)

 

Anotace:

Pokročilé databázové technologie. Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů. Historie informačních systémů. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. Portálové řešení informačního systému. Technologie výstavby klienta a serveru (JavaScript and PHP). Technologie jazyka XML.

Cíle:

Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti tvorby informačních systémů založených na databázových technologiích. Pochopit a využívat znalosti při vývoji komunikační části informačního systému nad portálovou technologií, základní pravidla pro uživatelské rozhraní.

  • Copyright © 2014 by LSS