Dopravní technika

Základní informace o předmětu Dopravní technika (16DOTE)

Anotace předmětu:

Druhy dopravních prostředků, jejich hlavní vlastnosti a principy. Konstrukce a stavební prvky dopravních prostředků, důležitá legislativa, zkušebnictví. Pohony a přenos hnací síly, způsoby akumulace energie a její přeměny na kinetickou. Dynamika jízdy vozidel pozemní dopravy (podélná, příčná, svislá, řiditelnost, odpružení, kolo-vozovka), matematické řešení dynamických systémů. Konstrukční prvky pasivní, aktivní a integrované bezpečnosti vozidel.

Cíle předmětu:

Cílem je dát studentům přehled o druzích dopravních prostředků a jejich základních vlastnostech ve vztahu k prostředí a platné legislativě a vhodnosti užití v rámci daných podmínek. Studenti se seznámí s jejich konstrukcí, typickými prvky, pohonnými jednotkami, dále pak se základními principy pasivní a aktivní bezpečnosti, teorií dynamiky jízdy.

Další informace na webu fakulty.

  • Copyright © 2014 by LSS