Aplikovaná telematika

Základní informace o předmětu Aplikovaná telematika (20APLT)

 

Anotace:

Strategické dokumenty v oblasti ITS a návazné legislativní a technické dokumenty. Architektura ITS včetně návrhu v UML. Datové modely, lokalizační tabulky, FCD a jejich praktické využití v reálných systémech. Konkrétní telematické systémy v praxi a aspekty jejich provozu. Vazba ITS na další síťová odvětví a koncept kooperativních systémů, smart cities a energetické aspekty dopravy.

Cíle:

Studenti znají zásady architektury ITS v prostředí ČR i ve světě a umí prakticky využívat základní technické a legislativní dokumenty. Mají přehled o standardech datové výměny v ITS i o dostupných datových zdrojích a jejich parametrech. Mají povědomí o provozu, ekonomice a managementu telematických systémů i praktickou zkušenost s různými ITS.

  • Copyright © 2014 by LSS