Kontakt

 

Pro podání přihlášky do oboru Inteligentní dopravní systémy kontaktuje Studijní oddělení - viz informace o přijímacím řízení.

Pro informace o organizaci a průběhu výběrového řízení do projektů sledujte web projektové výuky.

 

V případě otázek k oboru ITS nás neváhejte kontaktovat:

 

Ing. Martin Langr, Ph.D.
manažer pro pedagogickou činnost ústavu, kontaktní osoba
Ústav dopravní telematiky
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Konviktská 20, 110 00, Praha 1
Tel.: +420-22435-9979
Email: langr@k620.fd.cvut.cz

 

Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D.
koordinátorka oboru Inteligentní dopravní systémy
Ústav dopravní telematiky
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Konviktská 20, 110 00, Praha 1
Tel.: +420-22435-9553
Email: belinova@k620.fd.cvut.cz

 

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
garant oboru Inteligentní dopravní systémy, vedoucí ústavu
Ústav dopravní telematiky
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Konviktská 20, 110 00, Praha 1
Email: hrubes@fd.cvut.cz

  • Copyright © 2014 by LSS